Kártérítést közúti baleset után!!!

 KÖZÚTI BALESET KÁRTÉRÍTÉSE,

      kiperelése és behajtása. 


Bemutatkozás

 

 Statisztikailag bizonyított tény, hogy a közúti balesetekben sérültek 95%-a nincs megelégedve a megítélt kártérítéssel. A biztosító társaságok kihasználják az ügyfelek tudatlanságát és a hatáskörük hiányát. Olyan összeget fizetnek ki, amely nem egyezik meg az elszenvedett sérülés értékével. A sérülteket elutasítják, vagy számukra hátrányos megállapodás aláírására bíztatják. Gyakran előfordul, hogy a kártérítések kifizetését elutasítják, de megadják a lehetőséget arra, hogy az ügyfelek a bíróságon érvényesíthessék jogaikat. Mi a Európai Kártérítési Ügyintéző Központba minden egyes ügyhöz egyedileg állunk hozzá, mivel minden balesetet más körülmények kísérnek. Ennek köszönhetően mindig a megfelelő kártérítést tudjuk megszerezni a károsultnak. A Európai Kártérítési Ügyintéző Központ tudja, hogy mindenkinek csak egy egészsége és egy élete van. Ezért ha valakit egészségügyi kár vagy közeli hozzátartozója elvesztése éri, akkor az ilyen személynek joga van a kártérítésre.

 

Ez a kártérítés nem tudja vissza adni az egészséget, nem is tudja pótolni a közeli családtagot: anyát, apát, gyermeket, de segít tovább élni, támogatja az újrakezdést, tanulást, gyógyulást, kezelést és legalább részben csökkenti a fizikai és szellemi fájdalmat. 

A Europai Kártalanítási Központ kft. tagja a legnagyobb európai kártalanítási csoportnak, melynek fő tevékenysége a megfelelő kártérítés ügyintézése, közúti balesetben sérülést elszenvedők számára. A Európai Kártérítési Ügyintéző Központ Kft . országosan és nemzetközileg is csak szakosodott ügyvédi irodákkal és orvosi szakértőkkel dolgozik együtt. Ez a tény lehetővé teszi, hogy nem csak magyar, de más ország polgárainak is tudunk segíteni. Célunk a legmasab minőségű szolgáltatást biztosítani és kizárólag az ügyfél érdekeit szem előtt tartani. Az ügyfeleinknek teljes szolgáltatást biztosítunk a kérvény átvételétől egészen a megfelelő kártérítés kifizetéséig. Az egész európai kártalanítási csoport, ahova a Kártalanítási Központ kft. is tartozik, már rengeteg ügyfélnek tudott segíteni.


A Európai Kártérítési Ügyintéző Központ Kft 2010.09.20-án alakult meg Győrben. Célunk természetesen minden magyarországi nagyvárosban a minél hamarabbi képviseletek kialakítása.

Előnyeink

Az Ügyfelek, munkavállalók és az üzleti partnerek bizalmát a szakmai elveknek és az üzleti tisztességnek, valamint a mindennapi munkánk során alkalmazott etikai kódexnek köszönhetjük.

 

A cég feladata, hogy közúti balesetek áldozatait segítse kártérítéshez, előzetes költségek és kockázatok nélkül. Ehhez nincs szükség biztosításra a károsult részéről sem a múltban, sem a jövőben, mert a kártérítés a károkozó kötelező biztosításából fedezi a cég, de úgy hogy a baleset okozót nem „bántja” A társaság főként peren kívüli egyességgel intézi a kártérítést, ami rövid ügyintézéssel jár.

Közúti baleset áldozatainak igyekszik további kártalanítást biztosítani, amely főként egészség károsodásra, valamint halálos kimenetel esetében a család kártalanítására vonatkozik (tehát pl. nem a járművet ért kárra vonatkozik.) Természetesen csak olyan esetben, amikor nem a károsult hibájából történt a baleset. (A kocsijában utazók speciális esetek.) Lényeges, hogy több évvel ezelőtt történt esetek ügyében is el tud járni a cég.

A kártérítés vonatkozhat:

· egészségügyi károsodás (8 napon túl gyógyuló)

· halál esetén a hozzátartozók kártérítés

· ápolási költségek

· rehabilitációs költségek

· kiesett jövedelem (esetleg elmaradt haszon)

· a balesetben sérült értéktárgyak, személyes tárgyak károsodása

· fájdalomdíj

· társadalmi értékvesztés

 

 

A cég ügyfele lehet:

* közúti baleset résztvevője (vezető, utas, gyalogos, kerékpáros), aki egészség károsodást szenvedett (külön elbírálás alá esnek a baleset okozójával egy gépkocsiban utazók),

* minden személy, akinek a közúti balesetben elhunyt közeli családtagja, vagy aki életében szerepet játszott (ezt természetesen pontosítani kell majd) Fontos: nem csak a törvényes örökös tarthat igényt kártérítésre!

* emberek, akik fontosnak tartják a kártérítés nagyságát

* emberek, akik fontosnak tartják a kártérítés rövid ügyintézési idejét

* emberek, akik nincsenek megelégedve a kártérítéssel

* Akár 5 évre visszamenőleg is igényelhető a kártérítés.

 

Nem lehet ügyfél:

· közúti baleset okozója

· nincs szüksége biztosításra, sem most, sem a múltban.

 

 

Nincs semmilyen előzetes költség, csak sikerdíj van a kártalanítási összegből, tehát ha sikertelen a kártérítési folyamat, akkor (néhány irat fénymásolásán kívül) a kárt szenvedettnek költsége nincs.

 

Ha sikeres a folyamat, egy előre meghatározott sikerdíj illeti a céget, egy előre meghatározott százalékos arányban a kártérítési összegből, amikor az már megvan.

 

Csak sikeres ügyintézés/kártérítés után jár a cégnek sikerdíj, ezt szerződésben is vállalja a Kft.

 

· A károsultnak, illetve a hozzátartozóknak az iratmásolatok átadásán, illetve a nyomtatványok kitöltésén kívül más kötelezettsége nincs. Mindent a Kft intéz, ha nem sikerül peren kívül megegyezni, és bíróság elé kerül az ügy, akkor sem kell megjelennie a kártérítést igénylőnek.

 

A cég ezáltal is tehermentesíteni akarja a károsultat, illetve a hozzátartozót. Tehát mégegyszer: az ügyfélnek nincs kockázata, csak nyerhet az ügyön.